Hekseegg (stanksopp)

Hekseegg er visstnok spiselig.

Wikipedia:
Stanksopp (Phallaceae) er en sopp-familie som produserer en illeluktende, stangformete fruktlegemer. De tilhører ordenen Phallales. Deres formeringsmetode er annerledes enn de fleste sopper, som bruker luften for å spre sporene. De produserer isteden sporer på toppen som har en lukt som kan minne om åtsel eller avfall. Dette tiltrekker fluer som dermed tar sporene med seg.

Soppene begynner å gro som noen små runde knoller eller «egg». Disse har ingen lukt, og kan i noen tilfeller spises. Noen varianter er i perioder brukt som afrodisiaka, mens andre er tillagt medisinske egenskaper. De har i noen tilfelle vært forvekslet med fugleegg. Ut av disse vokser senere den høye soppen, som kan ha en viss likhet med en penis. Den har ofte en kvalmende lukt.

På folkemunne i Danmark kalles knollene for hekseegg, mens den mest typiske varianten kalles præstepik

I Norge vokser fem arter:

  • vanlig stanksopp, Phallus impudicus med varieteten blondestanksopp
  • sandstanksopp, Phallus hadriani (rødlistet – kritisk truet)
  • dvergstanksopp Mutinus caninus (rødlistet – nær truet)
  • hagestanksopp Mutinus ravenelii (innført fra Nord-Amerika, svartelistet, høy risiko)
  • fingerstanksopp Lysurus cruciatus (fremmed art, bare funnet innendørs/i drivhus).

Klikk for Artsbanken.

Hekseegg (stanksopp)

Hekseegg (stanksopp)

gina

Legg igjen en kommentar