Spiss giftslørsopp

Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus) er en av de giftigste soppene som vokser naturlig i Norge. Soppen er vanlig i fuktig, sur granskog i Sør-Norge og Trøndelag. Den blir 5–13 cm høy og er rødbrun med gule belter på stilken. Hatten er 3–7 cm bred og sporeavtrykket er brunt.

Fra Wikipedia:
Spiss giftslørsopp inneholder giftstoffet orellanin. Dette virker sakte og skader lever og nyrer. Selv små mengder sopp kan være dødelig.

Ved mistanke om inntak av slik sopp må man straks forsøke å fremkalle brekning (oppkast) og oppsøke lege snarest.

Spiss giftslørsopp har blitt forvekslet med den gode matsoppen traktkantarell, selv om soppene har ganske forskjellige og distinkte trekk.

Klikk for Artsdatabanken.

gina

Legg igjen en kommentar