Rød fluesopp

Rød fluesopp

Rød fluesopp er en stilksporesopp av slekten Amanita. Navnet kommer fra dens bruk som insektmiddel, men dens bruk som hallusinogent rusmiddel er kjent langt tilbake i historien. Fra Wikipedia: Rød fluesopp er en velkjent sopp. Når den er fullt utvokst, er hatten fra ca. 12–15 cm i diameter, i sjeldne tilfeller opp til 30 cm.…

Les mer

Ruterørsopp

Ruterørsopp

Ruterørsopp (Xerocomus chrysenteron) er en sopp i fløyeøsrørsoppfamilien (xerocomus). Fløyelsrørsoppen er en rørsopp, og har dermed et mykt, svampaktig lag under hatten. Arten ble først vitenskapelig beskrevet av Jean Baptiste François Pierre Bulliard i 1789, men er blitt flyttet fra boletus (steinsopp) til en egen kategori, xerocomus av Šutara i 2008. Fra Wikipedia: Ruterørsopp er…

Les mer

Kantarell

Kantarell

Kantarell (Cantharellus cibarius) er en sopp som danner mykorrhiza (sopprot) med mange ulike trær. Det betyr at kantarellen tar opp vann til treet som den danner mykorrhiza med via røttene til treet. Til gjengjeld får kantarellen næring fra det samme treet. Den er vanlig i Norge, men noen arter, slik som ametystkantarellen (Cantharellus amethysteus) er…

Les mer

Traktkantarell

Traktkantarell

Traktkantarell (Craterellus tubaeformis, Cantharellus tubaeformis, Cantharellus infundibuliformis, Cantharellus lutescens) er en av våre mest populære og beste matsopper. Enkelte soppsankere på USAs vestkyst kaller den «Yellow Foot.» Den er mykorrhizal, hvilket betyr at den danner en symbiotisk relasjon med planter, noe som gjør den vanskelig å kultivere. Wikipedia: Traktkantarellen er ofte mindre enn kantarellen og…

Les mer

Stor Kragesopp

Stor kragesopp

Stor kragesopp (Stropharia hornemannii) er en art av agarisk sopp i familien Strophariaceae. Den finnes i Europa og Nord-Amerika, hvor den vokser som en saprofytt på råtnende bartrær. Klikk for engelsk Wikipedia. Klikk for Artsdatabanken.

Les mer

Røyksopp

Røyksopp

Røyksopper er sopper som kjennetegnes på sin ganske runde form og at de sender sporene ut i noe som minner om en røyksky ved ytre påvirkning. De mest kjente artene tilhører familien Lycoperdaceae. De har lyst kjøtt som blir brunt etter hvert som sporene utvikler seg. Noen av soppene har pigger. Kjemperøyksoppen (Langermannia gigantea) er…

Les mer

Kjuke (uvisst hvilke)

Kjuke

En kjuke er en sopp som lager fruktlegemer på ved, som ofte er sidestilte, gjerne stammer og greiner. Kjukene tilhører familien poresopper (Polyporaceae). Fra Wikipedia: Sporene sitter i et porelag. Kjukene kan være flerårige, f.eks. kreftkjuke, knuskkjuke og rødrandkjuke, eller ettårige, f.eks. silkekjuke og svovelkjuke. Fruktlegemene er vanligvis treharde, seige eller korkaktige.

Les mer

Fåresopp

Fåresopp

Fåresopp eller sauesopp (latin Albatrellus ovinus) er en 5–25 cm bred, matt, tørr, hvit eller gråbrun sopp med porer under hatten. Den vokser i Norge særlig på Østlandet og i Trøndelag og regnes som en av de «sikre» soppene, det vil si spiselige sopper som ikke lett forveksles med giftige. I Norge har vi 6…

Les mer

Korallsopp

Korallsopp

Artsdatabanken: Arter i den store slekten Ramaria – korallsopper – er ofte iøyenfallende og vakre. De fleste danner rotsopp og lever i samliv med trær i næringsrike barskoger og eik-lindeskoger. Mange korallsopper har sterke farger i gult, oransje eller rosa, og de blir derfor lagt merke til av folk som ferdes ute i naturen. Det…

Les mer